Fair pricing

Mijn cliënten hoeven dus zelf niet meer op zoek te gaan naar boeken die niet meer worden uitgegeven, dat doe ik namelijk voor hen. Hier staat tegenover dat de via Books2Flow aangeboden boeken een prijs hebben die in redelijke verhouding staat tot de gedane inspanning, de schaarste en de staat van het betreffende boek.